نما با آجر

نما با آجر

نما با آجر

آجر و سنگ کاری در نما:

سنگ کار در نما سازی ساختمان دقت زیادی در نوع سنگ در سنگ کاری و نوع آجر در آجر نما دارد. بطور کلی آجر را از نظرهای مختلف می توان از لحاظ رنگ و ابعاد و یا جنس و غیره طبقه بندی نمود.

طبقه بندی آجر از لحاظ جنس

در صنعت ساختمان سازی ایران (سنگ کاری و آجر نما) آجر بطور کلی به دو دسته آجر فشاری و آجر ماشینی تقسیم می شود:

آجر فشاری :

ابعاد این نوع آجر ۵ x 20 x20 و یا ۵/۵ x11x 22 سانتیمتر است. از این نوع آجر می توان برای کلیه کارهای ساختمانی مانند گری چینی – طاق ضربی – دیوارهای حمال – تیغه چینی و غیره استفاده کرد.

آجرهای ماشینی :

آجر ماشینی که با اسم آجر سوراخ دار نیز معروف است و روی سطح بزرگتر آن ۸ یا ۱۰ سوراخ به قطره ۵/۱ تا ۲ سانتیمتر موجود است و در بازار مصالح ایران به آجر ۸ یا ۱۰ سوراخه ماشینی نیز شناخته شده است. جنس این آجر نسبت به آجرهای فشاری بسیار ترد شکننده و خاصیت مکندگی آن نسبت به این آجر فشاری کمتر است . این مدل جهت آجر چینی نما استفاده می شود. ابعاد آن ۵/۵x 11x 22 سانتیمتر می باشد . ابعاد این نوع آجر نسبتاً گونیا است ، سطوح صافتر و با پستی و بلندی کمتری نسبت به آجر فشاری دارد. وزن آجر ماشینی نسبت به آجر فشاری کمتر است ولی بعد از اجراء با مصالح سیمانی هم وزن آجر فشاری می باشد.
به موجب استاندارد شماره ۷۶ موسسه استاندارد و تحقیقتت صنعتی ایران آجر سوراخدار به آجری گفته می شود که در سطح بزرگتر آن سوراخهایی وجود داشته باشد و این سوراخها نباید تمام ضخامت آجر را طی نمایید. به موجب همین استاندارد سطح مقطع مجموع سوراخها آن نباید بیشتر از ۲۵ درصد سطح بزرگتر آجر باشد. فاصله سوراخها لبه آجر و همچنین فاصله سوراخها از همدیگر در هر بعد آجر نباید کمتر از ۳۰ درصد طول همان بعد باشد.

سنگ کاری نماسازی با آجر گری

با استفاده از آجرهای فشاری در نما همانطور که چیده می شود و هیچگونه در ابعاد آنها بوسیله تراش و تیشه حاصل نشده باشد در نمای دیوارها از آنها استفاده می شود و نکته ی حائز اهمیت نیز اینجاست که دیوارها باید کاملاً قائم و شاقولی اجرا شوند و میزان انحراف در وضعیت قائم باید از دستورالعمل آیین نامه نشریه شماره ۵۵ پیروی نماید. آجرها از نظر ابعاد که در دیوارسازی گری بکار می رود ۵×۱۰ x20 و یا ۵/۵x11x22 می باشد. به طوری که هر بعد آن دو برابر بعد دیگر است و این بدان علت است که در موقع چیدن دیوار آجرها را کله راسته می چینند و بدین طریق به راحتی می توان بندها را از همدیگر برگردانند طوری بچینند که بندهای آجر مقابل یکدیگر نباشد.

انواع آجر از لحاظ رنگ در خدمات سنگ کاری و آجر نما

در نماسازی با آجر رنگ آجر نیز موضوع مهمی است آجرهایی که برای نما چینی بکار می روند به رنگهای زرد کم رنگ که به آن آجر سفید نیز می گویند و زرد پررنگ که به آنها آجر بهی هم می گویند و همچنین آجر قرمز رنگ روشن و یا قرمز رنگ سیر در بازار موجود است.

انواع کوره های آجر پزی

در حدود سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ نیز یک نوع آجر ابلق به رنگهای قرمز و زرد بنام آجر بهمنی در بازار ایران رواچ یافت که بااستفاده از کوره آجرپزی به همین نام تهیه می گردد. ضخامت آجرهایی که در نما، کار می شوند ممکن است ۳ تا ۴ یا ۵ سانتیمتر باشد ولی دو بعد دیگر این آجرها هم مانند سایر آجرهای فشاری یا ماشینی ۱۰×۲۰ می باشد. علت رنگی شدن این نوع آجرها یکی مربوط به طریقه چیدن آجر در کوره و نحوه آتش دادن به آن و کنترل سطوحی که با آتش در تماس مستقیم می باشد است و دیگر مربوط به اکسید فلزاتی است که در مواد اولیه آجر موجود می باشد(نما با آجر). مانند اکسیدهای مختلف آهن و غیره. بنابر دلایل فوق برای تهیه مصالح اولیه و خشت زنی و خشت خشک کنی آجرهای رنگی که در نما مصرف می شود دقت بیشتری بعمل می آوردند.

بجز اندازه های فوق آجر در قدیم اندازه های دیگر نیز برای آجر وجود داشت. مانند آجرهایی به ابعاد ۵x20x 20 و یا ۴x20x20 که بنام آجر ختایی و یا ۵x 20x 20 بنام آجر نظامی و یا آجر قزاقی معروف بود و بیشتر این نوع آجرها برای فرش کف حیاط و کف ایوان و غیره بکار می رفت.