تاریخچه ی آجر

تاریخچه ی آجر

تاریخچه ی آجر

پیشینه و ساخت آجر در ایران

پیشینه و ساخت آجر در ایران به سالهای باستان می رسد، هنر آجرکاری در تمام ادوار در ایران نقش چشمگیری داشته است، مخصوصا در دوره ی ارزشمند سلجوقی که برای تمام بناها از کاروانسراها گرفته تا آب انبارها و بناهای شاهی و مقبره و مساجد همه با آجر سفال ساخته شده تا جایی که در دو برج خرقان قزوین بیش از سی نوع آجر کاری همراه با طاق نما سازی های بسیار زیبا و خط های آجری کوفی برجسته ساخته شده است.

هنر آجر سازي در دوره ایلخانی: می توان به جرئت اجرای هنری چشم گیر و استثنایی و خوش فرم هندسی گنبد سلطانیه را مثال زد .

هنر آجر سازي در دوره تیموری:

آجری کاری بسیار زیبای مسجد قائن و برج و مقبره اخنجان در حومه طوس مشهد را می توان از هنر های دوره تیموری بیان کرد.

هنر آجر سازي در دوره صفویه:

در اين دوره نیز آثار فاخر از تاریخی معماری را می توان در سی و سه پل یا( پل الله وردی خان) و پل خواجو یا(پل بابا رکن الدین) اصفهان مشاهده کرد.

هنر آجر سازي در دوره افشاريه و زنديه:

در دوره‌ ی هم از آثار آجری جالب این دوره به شبستان، مسجد وکیل با پوششهای طاقی زیبا، بازار وکیل و ارگ کریمخان می توان اشاره نمود، به طور کل در این دوره نقوش زیبای آجری به شکلهای خاص و متنوع بسیار بوده، بخصوص این زیبایی ها را بیشتر در اطراف استان فارس می توان دید.

طبقه بندی آجرها

هنر آجر سازي در دوره قاجار:

هنر تیشه داری در اين دوره رواج یافته که مي توان بازار و چارسوق بزرگ کرمان و همین طور بازار اراک، تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران و تیمچه حاج حسین در کاشان اسم برد